SKYLINE GranFondo Belgrade 2017. P R A V I L N I K

Naziv:

Skyline Gran Fondo Belgrade, skraćeno: Skyline GFB

Organizator:

Bike Tailors d.o.o. Beograd, pod pokroviteljstvom Grada Beograda, Ministarstva za sport i omladinu i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije

Tehnička organizacija:

Biciklistički klub Progressive, Biciklistički Savez Beograda, Biciklistički Savez Srbije

Datum održavanja:

1. oktobar 2017. godine

Mesto, start i cilj:

Beograd, Terazije, vreme starta 11:00

Otvaranje zone starta:

10:00

Staze:

Skyline Granfondo Belgrade se sastoji od dve staze različite dužine. Svaki učesnik ima pravo da se odluči za onu stazu koja je u skladu sa njegovim mogućnostima i tu odluku donosi na vidno obeleženoj raskrsnici dveju staza (Ralja, kraj spusta, 40km). Staze su:
GRANfondo GFB: 126km, ukupna visinska razlika 1500m nadmorske visine, najkasniji dolazak na cilj u 17:00. Maršruta: Terazije – Kralja Milana – Kneza Miloša – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Neznanog junaka – Crnotravska – Bulevar oslobođenja – Bulevar JNA – put 149 –Ralja – put 149 – put 25 – Mladenovac – Selters Banja – put 147 – Vrh Kosmaja – put 150 – Sopot – Kneza Miloša – Ralja – put za Parcane – put za Trešnju – Koviona – put 149 – Bulevar JNA – Bulevar oslobođenja – Crnotravska – Neznanog junaka – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Kneza Miloša – Kralja Milana -Terazije.
MEDIOfondo GFB: 75km, ukupna visinska razlika 900m nadmorske visine, najkasniji dolazak na cilj u 17:00. Maršruta: Terazije – Kralja Milana – Kneza Miloša – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Neznanog junaka – Crnotravska – Bulevar oslobođenja – Bulevar JNA – put 149 –Ralja – put za Parcane – put za Trešnju – Koviona – put 149 – Bulevar JNA – Bulevar oslobođenja – Crnotravska – Neznanog junaka – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Kneza Miloša -Kralja Milana – Terazije.

“Rampa”

PAŽNJA: Učesnici koji žele da voze GRANfondo GFB moraju stići na raskrsnicu dveju staza (Ralja, kraj spusta, 38km) najkasnije do 12:30. U suprotnom se preusmeravaju na MEDIOfondo GFB.

Pravo učešća

Pravo učešća na Skyline Granfondo Belgrade imaju svi domaći i strani biciklisti, triatlonci i para-biciklisti amateri i rekreativci od 16 do 75 godina starosti. Maloletni učesnici mogu učestvovati samo uz pismenu saglasnost jednog od roditelja. Učesnici mlađi od 18 i stariji od 65 godina, kao i para-biciklisti, mogu učestvovati samo na MEDIOfondo GFB.
Domaći amateri su svi biciklisti, triatlonci i para-biciklisti koji poseduju:

 • Validnu licencu izdatu od nacionalnog saveza za 2017. godinu sa validnim zdravstvenim pregledom, ne starijim od 6 meseci.
  Domaći rekreativci su svi biciklisti, triatlonci i para-biciklisti koji poseduju:
 • validno zdravstveno uverenje za bavljenje biciklizmom ili triatlonom, ne starije od 6 meseci, izdato od strane lekara specijaliste medicine sporta.
  Strani amateri i rekreativci su svi biciklisti, triatlonci i para-biciklisti koji poseduju:
 • validnu licencu izdatu od nacionalnog saveza za 2017. godinu sa validnim zdravstvenim pregledom za 2017. godinu, ili
 • validno zdravstveno uverenje za bavljenje biciklizmom ili triatlonom, za 2017. godinu, izdato od strane lekara specijaliste medicine sporta.

NAPOMENA: Prema Zakonu o sportu u Srbiji, odnosno Pravilniku o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti sportista za obavljanje sportskih aktivnosti i učestvovanje na sportskim takmičenjima, zdravstveno uverenje se smatra validnim ako nije starije od 6 meseci na dan održavanja trke. Shodno tome, rok validnosti zdravstvenih uverenja stranih učesnika mora biti u skladu sa nacionalnom regulativom.
Profesionalci, Ex-profesionalci, Elita i U23 mogu učestvovati na GFB u ulozi promotera manifestacije i njihovi rezultati se neće uzimati u obzir u zvaničnim klasifikacijama za nagrade GFB, ali će prvoplasirani u ženskoj i muškoj konkurenciji dobiti posebne nagrade nezavisno od fonda nagrada GFB, kao znak zahvalnosti zbog njihovog doprinosa u promociji biciklizma.
NAPOMENA: Za učešće u trci nisu dozvoljeni bicikli sa pomoćnim pogonom (električnim, magnetnim ili bilo kojim drugim).

Prijava za trku

Potpisivanjem prijave za trku, svaki učesnik garantuje: da je saglasan da u trci učestvuje na sopstvenu odgovornost; da je upoznat sa pravilima i propisima trke i rizicima koje ovakvo takmičenje sadrži; da je upoznat sa merama lične bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika; za sopstveno primerno ponašanje dostojno sportiste, za vreme i po završetku manifestacije; da je u odgovarajućoj psihofizičkoj kondiciji primerenoj za ovakvu vrstu takmičenja i da za to poseduje validni zdravstveni dokument; da nije pod dejstvom stimulativnih sredstava sa liste WADA (ADAS); da organizator može koristiti i obrađivati celokupni snimljeni filmski i fotografski materijal bez naknade, javno ga prikazivati i koristiti u promotivne svrhe; da je pročitao i u celosti prihvatio ovaj Pravilnik.

Organizator zadržava pravo da ne prihvati registraciju u slučaju opravdane sumnje u validnost dokumenata i dobre namere učesnika. U tom slučaju, podnosilac prijave će biti obavešten o tome u razumnom roku pre početka manifestacije. Organizacioni odbor takođe zadržava pravo da pokrene sudski postupak za naknadu štete protiv učesnika koji svojim ponašanjem na bilo koji način ugroze ugled same manifestacije.

Kotizacija (Participacija)

Iznos kotizacije za sve kategorije je 20 eura za strane i 2.400 dinara za domaće učesnike, pod uslovom da se uplata izvrši najkasnije do 20. septembra. Počev od 21. septembra iznos kotizacije je 30 eura i 3.600 dinara, respektivno. Kotizacija podrazumeva:
startni broj za dres i za bicikl, medalju Skyline GFB 2017-Finisher za učesnika trke koji uspešno završi trku, majicu Skyline GFB 2017, bidon, pomoć opšteg mehaničara tokom trke (nisu uračunati rezervni delovi), medicinsku pomoć za vreme trke, hranu, vodu i osvežavajuće napitke na okrepnim stanicama duž staze i na cilju, servisno vozilo “metla” za učesnike koji odustanu tokom trke ili im “padne rampa”, „pasta party“- vaučer za zajednički ručak posle dodele nagrada, objavu kompletnih rezultata na oglasnoj tabli i na sajtu Skyline GFB i paket poklona od sponzora Skyline GFB.

Osiguranje učesnika trke

Svi učesnici trke koji startuju moraju imati validnu polisu osiguranja. Učesnici koji nemaju sopstveno osiguranje obavezni su da se, uz doplatu, osiguraju kod osiguravajuće kuće angažovane od strane Skyline GFB, neposredno pre preuzimanja startnih brojeva.
Biciklistima koji nisu prijavljeni za trku i ne poseduju startni broj strogo je zabranjeno da se “ubacuju” među takmičare i voze uporedo sa njima. Ovi biciklisti će biti uklonjeni sa trke i u slučaju incidenta bilo koje vrste koji budu prouzrokovali ili u njemu učestvovali, biće procesuirani u skladu sa Zakonom o javnim okupljanjima.

Uplata kotizacije

Dinarske uplate na tekući račun UniCredit Bank Beograd, broj: 170003003069600172; primalac Bike Tailors d.o.o, Bulevar kralja Aleksandra 231, 11160 Beograd; svrha uplate: kotizacija za GFB 2017.

Uplate iz inostranstva na devizni račun UniCredit Bank Beograd, IBAN: RS35170003003069600366; SWIFT/BIC: BACXRSBG; primalac Bike Tailors d.o.o, Bulevar kralja Aleksandra 231, 11160 Beograd; svrha uplate: kotizacija za GFB 2017.

Rok za prijavu

Poslednji rok za prijavu je 29. septembar 2017.

Povraćaj novca

Povraćaj novca nije predviđen. U slučaju pravovremenog otkazivanja učešća, i to najkasnije do 25. septembra 2017. godine, uplaćena kotizacija će se automatski preneti na uplatu za učešće istog takmičara na Skyline GFB naredne 2018. godine.
U slučaju otkazivanja trke zbog “više sile”, 50% iznosa uplaćene kotizacije će se automatski preneti na uplatu za učešće istog takmičara na Skyline GFB naredne, 2018. Godine.

Startni paket

Startni paket sadrži startne brojeve za dres i za bicikl, majicu Skyline GFB, bidon, bilten Skyline GFB i prigodne poklone i promo-materijal sponzora manifestacije.

Preuzimanje startnih brojeva i startnih paketa

Subota, 30. septembar, Trg Nikole Pašića, od 15:00 do 19:00
Nedelja: 1. oktobar, Trg Nikole Pašića, Beograd, od 7:00 do 10:30
Za preuzimanje startnih brojeva i paketa potreban je identifikacioni dokument, potpisana prijava, potvrda o uplati kotizacije, validno zdravstveno uverenje, validna polisa osiguranja, kao i neposredna saglasnost roditelja za učesnike mlađe od 18 godina.

Kategorije

Muškarci:
16-29 godina: CFA-amateri
30-39 godina: MA-masteri A
40-49 godina: MB-masteri B
50 i više godina: SM-super masteri
Žene:
16-39 godina: DA-dame A
40 i više godina: DB-dame B

Lična bezbednost

Adekvatna biciklistička kaciga je OBAVEZNA za sve učesnike trke.

Obavezna oprema učesnika GFB

Učesnici u trci Skyline GFB obavezni su da u trenutku starta trke poseduju i ponesu sa sobom najmanje sledeće:

 • set alata za montažu i demontažu spoljašnje gume/tabulara,
 • jednu rezervnu unutrašnju gumu/tabular,
 • jednu pumpu i/ili patronu CO2 za pumpanje gume,
 • jedan bidon za vodu.

Startni broj

Učesnici su dužni da postave glavni startni broj (sa čipom) sa prednje strane bicikla ispod volana VIDLJIVO, USPRAVNO I NE MENJAJUĆI BROJEVE MEĐUSOBNO. Startni broj (za dres) učesnici postavljaju sa desne strane – donji desni bok dresa. Učesnici bez jasno vidljivog i/ili namerno oštećenog startnog broja na biciklu i ledjima dresa biće podložni isključenju sa trke.

Nagrade

Apsolutni pobednici u muškoj i ženskoj konkurenciji GRANfondo GFB dobijaju nagrade namenjene samo za apsolutnu kategoriju, dok u njihovim kategodijama ne dobijaju vrednosnu nagradu već izlaze na podijum i dobijaju medalje u pripadajućoj kategoriji.
Vrednosne nagrade, pehare i medalje dobijaju tri prvoplasirana takmičara u:

 • sve četiri kategorije u muškoj konkurenciji, na GRANfondo i MEDIOfondo,
 • obe kategorije u ženskoj konkureciji na GRANfondo i MEDIOfondo,
 • para-biciklisti apsolutni pobednici u muškoj i ženskoj konkurenciji,
 • 100. mesto u apsolutnoj konkurenciji na GRANfondo i MEDIOfondo,
 • 200. mesto u apsolutnoj konkurenciji na GRANfondo i MEDIOfondo,
 • 300. mesto u apsolutnoj konkurenciji na GRANfondo i MEDIOfondo,
 • Učesnik koji je završio GRANfondo GFB, a doputovao je iz najudaljenijeg mesta od Beograda,
 • Učesnik nosilac Velike Crne Majice GFB 2017. – poslednji rangirani učesnik u GRANfondo GFB.

Dodela nagrada

Dodela svih nagrada će se obaviti neposredno po završetku obe trke, isključivo lično pobednicima. Ukoliko učesnik koji je osvojio nagradu lično izostane sa podijuma, nagrada, medalja ili pehar neće biti dodeljeni. Nije predviđena mogućnost dodele nagrada preko posrednika ili slanje poštom. Sve nedodeljene nagrade će biti prebačene u fond nagrada za sledeći Skyline GFB 2018. Dodela nagrade preko posrednika je moguća isključivo u slučaju kada je učesnik, po ulasku u cilj, zadržan od strane hitne medicinske službe, ili je otpremljen u medicinskih centar kako bi mu se neodložno ukazala pomoć.

Pravila, Prava, Obaveze i Odgovornosti

Organizatori trke, Generalni Sponzor trke – projekat Skyline Belgrade i ostali Sponzori ne prihvataju nikakvu odgovornost za povrede, nezgode ili oštećenja nad osobama, životinjama i stvarima koje bi eventualno mogle da se dogode pre, za vreme i posle biciklističke manifestacije Skyline GFB.
Manifestacija Skyline GFB se održava u potpunosti u skladu sa ovim Pravilnikom, Tehničkim Pravilnikom za drumske trke Biciklističkog Saveza Srbije, pravilnikom ROAD UCI-ja i opštim pravilima UCI-ja. Učesnici svojim startom na trci usvajaju ove propozicije i u potpunosti prihvataju da voze na sopstvenu odgovornost.
Učesnici su dužni da poštuju sva pravila iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koja regulišu drumski saobraćaj, kao i sva pravila opšte bezbednosti i razboritosti tokom trajanja ove biciklističke manifestacije od početka do kraja, u kojoj javni interes uspešne promocije biciklizma kao zdravog načina života ima prednost nad sportsko-takmičarskim karakterom same manifestacije.
Učesnici treba da imaju na umu da se čitava manifestacija odvija na javnim putevima i u svim vremenskim uslovima i da, shodno tome, moraju u potpunosti biti upoznati sa maršrutom trke i stanjem na putevima kojima prolazi GFB trka.
Organizatori trke, Generalni Sponzor trke – projekat Skyline Belgrade i ostali Sponzori su posebno oslobođeni od odgovornosti za nezgode ili oštećenja izazvana od strane samih učesnika prema trećim licima.
Organizatori trke, Generalni Sponzor trke – projekat Skyline Belgrade i ostali Sponzori ne prihvataju odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove učesnika.
Učesnici se odriču prava na postavljanje zahteva Organizatorima trke za naknadu bilo kakve štete, osim one čiji bi nastanak mogao biti pripisan nameri ili krajnjoj nepažnji Organizatora.
Organizatori trke, Generalni Sponzor trke – projekat Skyline Belgrade i ostali Sponzori izuzeti su od odgovornosti za okolnosti koje proizlaze iz nepredvidivih događaja i /ili više sile.
Podnošenjem prijave za učešće na Skyline GFB i uplatom kotizacije, svaki učesnik automatski prihvata ova pravila.
NAPOMENA: Svi učesnici moraju imati na umu da manifestacija pod nazivom „Skyline GFB” nema isključivo sportsko-takmičarski karakter, već prevashodno predstavlja biciklistički festival u cilju unapređenja fizičke kulture i podizanja ekološke svesti!

Kontrola i merenje vremena

Kontrolne tačke: Start, duž same trase (brdski i prolazni ciljevi) i Cilj.
NAPOMENA: Učesnik koji ne prođe i ne bude registrovan na svim kontrolnim tačkama neće biti rangiran u generalnom plasmanu, odnosno imaće status takmičara koji nije završio trku – DNF.

Antidoping

Antidoping delovanje će biti sprovedeno u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu, kao i Programom antidoping delovanja Biciklističkog Saveza Srbije. Eventualni “pozitivni” učesnici će biti isključeni iz rangiranja, biće im zabranjeno učešće na svim budućim GFB manifestacijama i njihova imena će biti objavljena u sredstvima javnog informisanja, kao i na sajtu GFB, zajedno sa imenima pobednika trka u svim kategorijama. Pored navedenog, eventualni “pozitivni” učesnici biće procesuirani u skladu sa pravilnikom ADAS i WADE, odnosno u skladu sa merama antidoping agencija njihovih nacionalnih federacija.

Pomoć na stazi

Za vreme manifestacije učesnici će biti pod zdravstvenim nadzorom hitne medicinske pomoći, koji će sa svojim ekipama i vozilima pružati pomoć takmičarima kako duž obe trase, tako i na samom cilju obe trke. Što se tiče pomoći mehaničara, pored mehaničara na dve lokacije u sastavu “feeding-tehnička” zona duž obe trase, učesnicima će na raspolaganju biti i mehaničari u zoni starta, pre početka trke.
NAPOMENA: Rezervni delovi nisu besplatni.

Tehnička pomoć iz vozila

Učesnicima će na obe staze biti na raspolaganju servisni auto sa ekipom opštih mehaničara.
NAPOMENA: Pružanje bilo koje vrste tehničke pomoći od strane neakreditovanih osoba ili iz vozila koja nisu službena nije dozvoljeno i izaziva automatsku diskvalifikaciju.

“Metla”

Učesnicima koji odustanu, ili su u velikom vremenskom zaostatku, na raspolaganju je transportno vozilo, tzv. “metla”: biciklisti strpljivo pored puta treba da sačekaju prevoz organizatora koji će ih prebaciti do zone cilja.

Kontrola puteva i raskrsnica duž trasa trke

Saobraćajna policija MUP-a Srbije obezbeđuje punu kontrolu obe trase trke. Bez obzira na ograničenja u saobraćaju pod kontrolom Saobraćajne policije, a u cilju maksimalne bezbednosti takmičara, svi učesnici trke su obavezni da se pridržavaju aktuelnih saobraćajnih pravila i da poštuju sve preporuke službenih lica u funkciji obezbeđenja trke.

Prateća vozila

Nisu dozvoljena vozila bilo koje vrste za pratnju takmičara, osim vozila akreditovanih od strane Organizatora GFB. Bilo koji oblik pratnje je strogo zabranjen i kazniće se diskvalifikacijom takmičara. Automobili ili motocikli mogu ozbiljno ugroziti bezbednost samih takmičara i svaki prekršaj ove vrste biće procesuiran u skladu sa Zakonom o javnim okupljanjima, odnosno Zakonom o saobraćaju.

Žalbe

Žalbe se podnose u pisanoj formi, uz depozit u iznosu od 3.600 dinara ili 30 eura u dinarskoj protivrednosti. Za žalbe na događaje tokom trke – u roku od 15 minuta po ulasku u cilj. Za žalbe na rezultate – u roku od 15 minuta nakon trenutka objavljivanja rezultata.

Krađe

Organizator najljubaznije moli i preporučuje svim učesnicima da obrate posebnu pažnju, tokom celog toka manifestacije, na moguće pokušaje krađe bicikala; potrebno je izbegavati ostavljanje bicikala bez nadzora, posebno za vreme “pasta party”-ja. Svaki učesnik je isključivo odgovoran za sopstvenu opremu.

“Feeding-tehničke” zone – Zone okrepljenja

GRANfondo: 3 zone
MEDIOfondo: 2 zone
Za obe trke predviđena je i “feeding” zona na cilju.
NAPOMENA: Uzimanje hrane i tečnosti u zonama okrepljenja dozvoljeno je isključivo sa “obe noge na zemlji”
Takmičari za koje organizator primeti da zagađuju okolinu, bacaju otpatke i ambalažu van zona predviđenih za odlaganje smeća, biće izuzeti iz rangiranja u generalnom plasmanu trke.
Poštujmo prirodu – ne bacajmo otpatke duž staze!

Pasta Party

Lokacija: Trg Nikole Pašića – zona Starta/Cilja
Vreme održavanja: Neposredno po dodeli nagrada

Izmene

Organizator zadržava pravo izmene ovog Pravilnika u slučaju “više sile” ili u cilju uspešnog završetka celokupne manifestacije na zadovoljstvo svih učesnika.